21 Şubat Anadil Günü Kutlu Olsun.

21 Şubat Anadil Günü Kutlu Olsun.

Basına ve Kamuoyuna;
21 Şubat 1952, Bangladeş’in başkenti Daka’da, Bengal Dil Hareketi üyesi birçok öğrencinin Bengal alfabesiyle yazabilme ve Pakistan’ın Bengal dilini de resmi dil olarak tanıması talepleriyle yapılan bir protesto sırasında öldürüldükleri gündür. 21 Şubat, 1999’da Uluslararası Dünya Anadil Günü olarak kabul edilmiştir.
Yeryüzündeki bütün diller, kültürler tarihin ortak değeridir ve toplumların taşıyıcısıdır. Tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal nedenlerle birçok dil ve kültür yok oldu ve günümüzde yüzlerce dil ve kültür yok olma tehdidi altında.
Bu topraklarda kendi renkleriyle ortak bir yaşamı örmeye çalışan; Laz, Gürcü, Hemşin, Pontos, Türk, Kürt, Arap, Rum, Ermeni, Boşnak, Tatar, Arap, Zaza, Türkmen, Azeri, Yahudi, Pomak, Roman, Çerkes, Süryani, Alevi, Ezidi ve tüm halkları egemenler tekçi, yasakçı, inkarcı, ırkçı ideolojisi ve asimilasyon politikalarıyla yıllardır yok saydı ve saymaya devam ediyor.
Dilimize kilit vurarak, tarihimizi yok ederek, kendi tarihlerini yazarak, kültürlerimizi yok sayarak, yaşam alanlarımızı rant için yağmalayarak, tek tipçi anlayışı dayatarak nefes almamızı engellemeye çalışan egemenler bugün de kendilerine yakışan yöntemlerle akıllara durgunluk verecek bir “anayasa” değişikliğini referanduma götürüyorlar. Bu anayasa ile kökleri bu topraklarda olan biz halkları yok sayıyorlar.
Bizler, onurumuzu, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, inançlarımızı özgürce geliştirebileceğimiz koşulları yaratmak, halklar arası eşitlik ve dostluğu bugünden topraklarımıza egemen kılmak, gelecek nesillere tarihi ve kültürüyle barışık bir ülke bırakmak sorumluluğuyla, topraklarımızdaki tüm kültür, kimlik, dil, din ve inançların varlığını kabul eden, halkların demokratik ve kültürel haklarını anayasal güvence altına alan, insan odaklı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasadan yanayız ve bu sebeple anayasa teklifine “HAYIR” diyoruz.
Bu toprakların gerçek sahipleri olan biz halklar, çocuklarımıza; kendi dilimizde gülebildiğimiz, kendi dilimizde ağıt yaktığımız, kendi dilimizde sevgi sözcükleri söylediğimiz, kendi dilimizde masallar okuduğumuz, ninniler dinlediğimiz, kendi dilimizde oyunlar oynadığımız, kendi dilimizde eğitim görebildiğimiz
bir dünya bırakmak istiyoruz. Unutturulan, kaybolan, yok olan diller, kaybolan hayatlarımızdır, tarihimizdir, geleceğimizdir. Anadilini bilmeyen yarım insandır.
Bu yüzden diyoruz ki;
kendi anadilimizde özgürce konuşacağız, kültürlerimizi yarınlara taşıyıp yaşatacağız.
Asimilasyonlara, sözümüzle, kalemimizle, sanatımızla, yüreğimizle karşı duracağız ve anadillerimizle konuşabildiğimiz özgür bir yaşamı kuracağız.
21.02.2017
İMZACILAR
AKA-DER,
ASİ-DER,
AVRUPA SÜRYANİLER DERNEĞİ (ESU),
AZAD BARIŞ (EZİDİ SOSYOLOG),
DEMOKRATİK ÇERKES KONGRESİ GİRİŞİMİ,
ERMENİ KÜLTÜR DERNEĞİ,
GÜRCÜ KÜLTÜR MERKEZİ,
HEMŞİN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ (HADİG),
HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ,
JINEPS,
NOR ZARTONK,
POMAK ENSTİTÜSÜ,
PONTOSLU AKTİVİST YANNİS VASİLİS YAYLALI,
SABRO GAZETESİ,
SÜRYANİLER.COM,
VOVA,
ZAZA PLATFORMU

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this article!

Bir yanıt yazın