8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ!

Bu uluslararası günün gerçek manası Alman Sosyalist Clara Zetkin…1907’de Uluslararası Sosyalist Kadınlar gününü organize eden Clara Zetkin,tüm sosyalist partileri kadınların oy için savaşmaya davet edip konferanslar hazırladığında 1908 yılında New York Sosyal Demokrat Kadınlar birliği bu çağrıya uyarak büyük gösteri düzenlemiş.1909’da, Kopenhag’daki Sosyalist kadınlar 1910’da 2.Enternasyonel Konferansında Clara Zetkin, 8 Martın  Uluslararası bir kadın günü olmasının gereğini vurgulayıp kabul ettiriyor.1911 yılı 19 mart’ında Avrupalı sosyalistler,ilk kez bir uluslararası kadınlar gününü kutluyorlar.

Ve nihayet 1975 yılında Dünya Kadın Yılı’nı ilan Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verdi.Kadınlara eşit haklar verilmesinin Dünya barışını güçlendireceğini kabul etti.

Böylece 8 Mart, dünyada kadınların yüzyıldır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi.

Dünya kadınlarının böyle bir güne sahip olmalarının bedelini çok ağır ödemek zorunda kaldılar ama başardılar.

Dünyanin her yerinde en fazla kadınlar ve çocuklar sömürülmektedir. Sömürmüye ‘dur’ demek bizim görevimizdir.  Bunun için örgütlenmek, bunun için direnmek.

Dünyadaki bir çok kadın cins ve emek sömürüsünü ayni anda yasamaktadir.

Genel Birkaç Bilgi:

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre(2001);

1.Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor.
2.Bunakarşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.
3.Dünya’daki mal varlığının %1’ine sahipler.
4.Başka bir deyişle dünyadaki işlerin %34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin %90’ına ve toplam malvarlığının %99’una sahipler.
5.Şahirlerde evlikadınların %18’i,köylerde de%76’sı eşleri tarafından dövülüyor.
6.Kadınların %57,7’si evliliklerinin ilk günlerinde şiddetle karşılaşıyor.
7.Aile içi suçların %90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor.

Türkiye’de 8 Mart Kadınlar Günü

İlk kez 1921 yılında ‘’ Emekçi Kadınlar Günü’’olarak kutlanmaya başlanan 8 Mart,1975 yılında daha yaygın olarak kutlandıve sokağa taşındı.1975 yılında ‘’Türkiye 1975 Kadın Yılı’’ kongresi yapılmıştır.1980 askeri darbesinden sonra dört yılanılmadı 8 Mart.1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.Kadınlar 80’li yıllarda 8 Mart’ı izinli yürüyüşler ve şenliklerle kutlayamamışlarsa da,küçük guruplar halinde mütevazi kutlamalar gerçekleştirildi.90’lı yıllarda kadın kuruluşlarının sayı ve çeşitliliğinin artması ile beraber 8 Mart daha geniş katılımlarla oldu.

Tüm bunlardan sonra 8 Mart dünya kadınlarının yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi.

Ama yine de cemre her yıl olduğu gibi bugünde ,gelecek güzel günlerin habercisi olarak, o günlerin mücadelecisi kadınlara düştü.Kadın,üzerinde namus etiketi taşıyan bir mal değildir.Abisinin kurşunuyla açılmış yaradan usul usul toprağa akan kan , her hangi bir şeyin temizleyicisi değil, tazecik bir bedenin hayattan koparılışıdır.Kadınlar bizlerin ardında değil ,bizlerle yanyana.Bizlere hizmet etmek değil, birlikte yaşamı var etmek adına.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

İbrahim kenar /12/3/2007

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail