Trakya Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti.

 

***
Trakya Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti

*
Trakya Paşaeli Cemiyeti İstanbul şubesiyle başta Nevrekoplu Celal ve Edirne mebusu Faik Kaltakkıran Doğu ve Batı Tralya’ nın birleşmesiyle özerk bir Trakya kurulması teşebbusünü bırakarak bu kişilerin Anadolu’nun nasıl kurtulacağına güç akıl erdirenlerin tesiri altında kalmış olmalılar ki bir Trakya özerkliğine işgal kuvvetlerinin de taraf olacağına kanarak Fransız işgal kumandanı General Franchet D’esperey ile temas imkanı aramaktadırlar.

Yaveri vasıtasıyla General Franchet D’ Esperey ile temas eden bu kişilerle Galip Bahtiyar ve Avukat Şeref beylerden oluşmuş Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin İstanbul şubesi temsil eden heyet uzun müzakereler neticesinde şimdilik Batı Trakya’ya özgü olacak ve iyi netice alındığı taktirde Doğu Trakya’yıda kapsamına alacak bir ” Trakya Cumhuriyeti ” kurulmasına başlangıç olarak yapılacak hazırlıkların programını tanzim etmek konusunda uzlaşırlar.

İsmet İnönü Edirne mebusluğuna seçilerek meçlise dahil olduğunda bu durum karşısında pek tabii olarak ” TRAKYA CUMHURİYETİ ” hikayesi Ankara’da anlatılırken İsmet İnönü’nün müdahalesiyle önlenmiş olması hakikati hiç kale alınmadan istenen şekle sokulup sözde Fransızlar böyle bir şey teklif etmişlerde bizim Trakya Paşaeli Cemiyeti mensubu olarak Gümülcine ye gelen beyler bunu reddetmişler şeklinde anlatılıyorlar hatta rapor veriyorlar.

Ve bu hakikati tahrif eden raporlarla Ankarayı aldatıyorlar…..

.

*
”Komitacı”

Fuat Balkan’ın Anıların’dan.

Sa. 108/109/114.

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail