Edirne Adalet Komisyonu Pomakça Tercüman Arıyor .

Pek çok kesim burnu havada bir şekilde Pomakça dil değildir naraları atadursun Pomak Press’in haberine göre Edirne Adalet Komisyonu Başkanlığı resmi ilanında Pomakça Tercüman aradığını duyurdu.


Sözkonusu ilan ve resmi açıklamanın libk adresi aşşağıdadır

* “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince,

04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulacak, Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek Edirne ili ve yargı çevremize bağlı Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde Pomakça tercümanlık görevi yapmak üzere, 2019 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler ekte belirtilmiştir.

*
http://www.edirne.adalet.gov.tr/tercuman.pdf…

http://www.edirne.adalet.gov.tr/tercuman.pdf…

About Post Author

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail